Giydirme cephe sistemleri binalarda benzer modüllerin tekrarı ile oluşmaktadır. Bir binada genellikle tüm katlarda yatay kayıtların aksları aynı mesafede planlanmakta ancak mimari konsepten oluşan form değişikliklerinde belli katlarda farklılık göstermektedir. Alüminyum giydirme cephe bina alt sistemlerine ait maliyet hesabında alüminyum profiller ve aksesuarlar farklı kalemler olarak hesaplanmalıdır. Binalarda tüm cephelere ait malzemeleri hesaplamak uzun ve hata yapmaya elverişli olduğundan genellikle tekrar eden modülasyon seçilerek belli bir alana ait maliyet hesaplanmalı, daha sonra bu maliyet m2 maliyete dönüştürülerek tüm binaya ait giydirme cephe m2 maliyeti olarak teklife işlenmelidir. Maliyet hesabında profiller farklı bir kalem olarak hesaplanmalıdır. Profil üretici firmalar genellikle profillerin boylarını 6 mt veya 7.30 mt gibi standart ölçülere bağlamakta, üretmekte ve stoklamaktadırlar. Uygulayıcı firma proje bazında ihtiyacı olan miktarı standart profil boylarını göz önüne alarak hesaplamalı ve sipariş ederek temin etmelidir. Ancak standart ölçüler çerçevesinde çok fazla fire oluşuyorsa, sipariş edilecek miktar belli bir m2’ nin üzerindeyse uygulayıcı firma profil üretici firmadan standart dışı, istediği uzunlukta profil talep edilmelidir. Stokta hazır bulunmayan profillerin temini ise standart profillere göre daha uzun zaman almaktadır. Modülasyon  etüdü aşamasında belirlenen aks aralıkları maliyet hesabını etkilemektedir. Binanın kat yüksekliği de profillerdeki fire miktarını etkilemektedir. 2.5 mt kat yüksekliğine sahip bir bina olduğunu düşünelim, bir adet düşey alüminyum profille iki katı geçmek için 5 mt profil gereklidir. 6 mt standart boyda üretilen profilde her düşey aks için 1 mt fire oluşmaktadır. Dolayısıyla seçilen örnek modülasyonda fireleriyle birlikte ne kadar profil kullanıldığı hesaplanmalıdır. Uygulayıcı firmalar profili genellikle kg fiyatıyla aldığından analizlerde kg fiyatını kullanmayı tercih etmektedir. Isı izolasyonlu profiller varsa farklı bir kalemde toplanmalı, mt cinsinden fireli miktarı bulunan profiller, kg/mt değerleriyle çarpılmalıdır. Standart profillerde, ağırlık ile ham profil birim ağırlık fiyatı çarpılmalı, daha sonra her bir profilin sistem içinde hangi yüzey kaplama işlemlerine tabi olacağı tespit edilmeli, kaplama miktarı ile birim maliyeti çarpılmalıdır. Kullanılan aksesuarlar ise mt veya adet cinsinden hesaplanmalı, birim maliyetleri ile çarpılarak aksesuarlara ait toplam maliyet bulunmalıdır. Bulunan değerler analiz edilen modülün toplam m2 değerine bölünmelidir. Ham profil, yüzey işlemleri (fırın boya veya eloksalleme), aksesuarlar için elde edilen m2 maliyetlerine, nakliye, işçilik, genel gider, kar ve vergi, m2 maliyetleri eklenmelidir. Örnek modülasyona ait hesaplanan m2 fiyatı, giydirme cephe sistemine ait birim m2 fiyatı olarak teklife aktarılmalıdır.

Alıntı: Sevinç ÇETİN – Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü